Chỉ cần giảm 1 hiệu phó, toàn ngành có thể giảm hơn 43.000 nhân sự

01:00 21/02/2022 GMT+7
Giảm 1 hiệu phó, chúng ta có thể giảm được hơn 43.000 nhân sự, chọn được người đứng đầu có năng lực, phẩm chất tốt, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !