Chính sách đổi trả hàng/hoàn tiền

Tùy thuộc vào các điều khoản quy định trong hợp đồng: Nếu phát hiện lỗi do của nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi mới 100% theo đúng yêu cầu khách hàng đã mua trước đó (hoặc hoàn tiền 100%) cho khách hàng.