Tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ

Tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ

Cập nhật 01:00 25/02/2022
Chiều 24/12, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.
Chi tiết