Quan tâm hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đại diện phần vốn của EVN tại doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đại diện phần vốn của EVN tại doanh nghiệp

Cập nhật 01:00 25/03/2023
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) việc cử người đại diện, quản lý người đại diện phần vốn của EVN và các đơn vị ở các công ty cổ phần đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, của EVN.
Chi tiết