Khoa học công nghệ khuyến nông Hà Tĩnh: Chặng đường dài với những bước tiến đột phá

Khoa học công nghệ khuyến nông Hà Tĩnh: Chặng đường dài với những bước tiến đột phá

Cập nhật 01:00 26/01/2022
Trong suốt chặng đường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) khuyến nông Hà Tĩnh là lực lượng đi đầu chuyển giao thành công nhiều chương trình Khoa học và Công nghệ (KHu0026CN) trong sản xuất nông nghiệp xanh.
Chi tiết