65 doanh nghiệp, 7 địa phương được biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ Hai năm 2023

65 doanh nghiệp, 7 địa phương được biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ Hai năm 2023

Cập nhật 01:00 31/05/2023
Ngày 27/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards lần thứ Hai, năm 2023. Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chi tiết