Triển khai hệ thống Thư viện Điện tử - Thư viện Số

xem thêm
vtec_thu-vien-dien-tu_000_1
 
vtec_thu-vien-dien-tu_001_1
 
vtec_thu-vien-dien-tu_002_1
 
 

Triển khai hệ thống phòng học ngoại ngữ

xem thêm
vtec_phong-hoc-ngoai-ngu_001
 
vtec_phong-hoc-ngoai-ngu_002
 
vtec_phong-hoc-ngoai-ngu_003
 
 

Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng trình chiếu hội trường Trường học, Sở Ban ngành

xem thêm
vtec_am-thanh_010
 
vtec_am-thanh_011
 
vtec_am-thanh_012
 
 

Thi công hạ tầng thông tin liên lạc cho tòa nhà (Mạng LAN/Tổng đài/Camera/Truyền hình cáp)

xem thêm
vtec_dien-nhe_001
 
vtec_dien-nhe_002
 
vtec_dien-nhe_003