UBND tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Đề án 06

01:00 25/02/2022 GMT+7
Ngày 24/2, tại TP Hạ Long, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !