Tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ

Tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ

25/02/2022, 01:00
Chiều 24/12, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.
Samsung hợp tác với Google, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục tại một số trường học

Samsung hợp tác với Google, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục tại một số trường học

25/02/2022, 01:00
Samsung Vina thông báo hợp tác triển khai chương trình thí điểm Google vì Giáo dục tại Trường THCS Thực Nghiệm vừa qua 21 tháng 02 tại Hà Nội . Theo đó, Samsung cung cấp các thiết bị Galaxy Chromebook cho 16 giáo viên và 38 học sinh lớp 6 tại trường trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Samsung hợp tác với Google tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục

Samsung hợp tác với Google tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục

25/02/2022, 01:00
Samsung Vina thông báo hợp tác triển khai chương trình thí điểm Google vì Giáo dục tại Trường THCS Thực Nghiệm (Hà Nội) vừa qua - dự án thứ hai trong số các dự án tương tự tại Việt Nam.
Quảng Ninh thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngay trong năm 2022

Quảng Ninh thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngay trong năm 2022

25/02/2022, 01:00
Theo kế hoạch thực hiện chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 100% người dân có định danh điện tử, kinh tế số chiếm ít nhất 20% tổng sản phẩm trên địa bàn.
Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin đối ngoại

Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin đối ngoại

24/02/2022, 01:00
Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin đối ngoại trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số.
Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, phát triển du lịch gắn với OCOP

Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, phát triển du lịch gắn với OCOP

24/02/2022, 01:00
Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch gắn với OCOP, có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn (DLNT) đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên, được kết nối, quảng bá bằng công nghệ số; 50% điểm DLNT áp dụng thương mại điện tử…