Chính sách giao nhận/cài đặt

Công ty sẽ thực hiện vận chuyển hàng đến địa điểm khách hàng yêu cầu như đã thỏa thuận và thực hiện lắp đặt, hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đã cung cấp. Chi phí giao hàng tùy thuộc vào thỏa thuận giữa 2 bên.