Quản lý dung lượng 3G trên iOS

Chúng ta đã có bài viết về việc quản lý dung lượng 3G trên Windows Phone và Android, vì thế giờ sẽ là về iPhone. Cũng giống như hai hệ điều hành kia, bản thân iOS mặc định cũng đã có tính năng thu thập và quản lý data 3G, tuy nhiên các tính năng của nó rất hạn chế, nói chung là có còn hơn không. Về cơ bản thì bạn chỉ coi được dung lượng đã dùng đến thời điểm này, mức tiêu thụ của từng phần mềm. Nếu việc quản lý và theo dõi dung lượng 3G là cực kì cần thiết đối với bạn thì có thể nghĩ đến việc dùng phần mềm khác, như Onavo Cout chẳng hạn. Dùng Onavo Count thì cũng có hạn chế và mình sẽ nói đến ở phần sau của bài viết.

Trình quản lý mặc định

Mặc định thì ở trong Cài đặt -> Di Động, kéo xuống dưới thì bạn sẽ thấy mục “Sử dụng dữ liệu di động”: đây là con số thống kê bạn đã sử dụng hết bao nhiêu dung lượng 3G trong thời gian vừa qua. Điểm hạn chế là iOS không tự động quay vòng, không tự động khởi chạy lại số tổng sau 1 thời gian nhất định (sau 1 tháng chẳng hạn, vì chúng ta quan tâm số tổng theo tháng). Chính vì thế nếu mỗi đầu tháng mà bạn quên reset số tổng này thì nó cứ cộng dồn vào mãi.