Công bố chỉ số đánh giá chuyển đổi số 2020 của các bộ, ngành, địa phương

01:00 20/10/2021 GMT+7
Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng trong Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020 ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !