Cơ hội phát triển sự nghiệp tại VTEC

28/08/13
VTEC đang rất cần những ứng viên có năng lực thực sự, máu lửa trong công việc, sẵn sàng để xây dựng một sự nghiệp cho riêng mình để cùng chung bước với chúng tôi.