Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, phát triển du lịch gắn với OCOP

Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch gắn với OCOP, có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn (DLNT) đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên, được kết nối, quảng bá bằng công nghệ số; 50% điểm DLNT áp dụng thương mại điện tử…
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !