Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng hướng tới tiến trình chuyển đổi số

01:00 25/01/2022 GMT+7
Năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII). Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 và bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt; Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm khắc phục ảnh hưởng, tháo gỡ khó khăn, trong đó có tăng cường nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !