Cần Thơ: Quyết tâm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số

01:00 22/02/2022 GMT+7
Trong năm 2022, thành phố Cần Thơ phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số, đặt nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !