Thi công hệ thống tổng đài nội bộ

Thi công hệ thống tổng đài nội bộ

Gói dịch vụ lắp đặt tổng đài nội bộ của VTEC dùng cho doanh nghiệp, công sở, trường học:
- Khảo sát hệ thống công trình
- Vẽ sơ đồ thiết kế hệ thống
- Lập bảng dự toán thiết bị
- Tư vấn hệ thống lắp đặt tổng đài
- Tư vấn chạy mạng hệ thống tổng đài cũng như thiết kế hệ thống mạng
- Đưa giải pháp hữu hiệu về thoại cho tổng đài
- Bàn giao nghiệp thu hệ thống tổng đài chuyên nghiệp

VTEC cung cấp một dịch vụ bảo hành bảo trì đặc biệt cho khách hàng với dịch vụ hoạt động 24/24 giúp cho hệ thống của khách hàng luôn hoạt động online không bị gián đoạn:
- Có thiết bị thay thế cho mượn trong toàn bộ quá trình hệ thống của khách hàng bị sự cố phải bảo trì, sửa chữa
- Có thiết bị thay thế cho mượn nếu hệ thống của khách hàng bị hỏng hoàn toàn
- Gói dịch vụ linh hoạt bảo trì, bảo dưỡng theo lần, theo tháng, theo năm...