Y tế học đường tích cực phòng, chống dịch COVID-19

01:00 22/02/2022 GMT+7
Y tế học đường (YTHĐ) ngày càng được đánh giá có vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19, vai trò của YTHĐ càng không thể bỏ qua trong kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh cho học sinh và giáo viên.