Xây dựng, phát triển Tạp chí Cộng sản thành ngọn cờ đầu về tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng

01:00 25/11/2022 GMT+7
Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, xứng đáng là cơ quan hàng đầu, ngọn cờ về tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong thời kỳ mới. Đây là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, chiều 24/11.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !