Triển khai chuyển đổi số nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

01:00 23/01/2022 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hướng tới hệ sinh thái số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !