Tạo đột phá về phát triển bền vững cho miền Trung - Tây Nguyên

01:00 18/03/2023 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gợi mở 3 vấn đề lớn để khu vực miền Trung - Tây Nguyên tạo đột phá về phát triển bền vững.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !