Quan tâm hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đại diện phần vốn của EVN tại doanh nghiệp

01:00 25/03/2023 GMT+7
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) việc cử người đại diện, quản lý người đại diện phần vốn của EVN và các đơn vị ở các công ty cổ phần đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, của EVN.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !