Kiên quyết đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc tự do internet ở Việt Nam

01:00 27/11/2022 GMT+7
Từ khi thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm bảo đảm mọi điều kiện cho sự phát triển toàn diện của người dân, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do internet. Bất chấp thực tế đó, các thế lực phản động, thù địch thường dùng luận điệu 'phản biện xã hội', đấu tranh vì 'dân chủ, nhân quyền', xây dựng 'xã hội dân sự', để xuyên tạc Việt Nam 'không có tự do ngôn luận, tự do Internet'.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !