Hà Nội: Tuổi trẻ quận Hoàng Mai xung kích thực hiện Đề án 06

01:00 28/11/2022 GMT+7
Công an quận Hoàng Mai phối hợp chặt chẽ với Quận Đoàn triển khai thực hiện đột phá, quyết liệt các nội dung của Đề án 06.
VTEC Software là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, chính phủ điện tử và số hóa doanh nghiệp.
Để hợp tác triển khai chuyển đổi số quý đơn vị, xin mời liên hệ với chúng tôi:
- Email: contact@vtec.com.vn
- Hotline: 0989.602.705
Trân trọng được hợp tác cùng Quý đối tác !